Dantian of Mesenterium

“Wetenschappers ontdekken nieuw orgaan bij de mens. Het mesenterium.” Begin januari 2017 is het mesenterium van een lichaamsonderdeel getransformeerd naar het 79e orgaan.

Eeuwenlang beschouwden wetenschappers wat nu 'mesenterium' wordt genoemd  als afzonderlijke onderdelen. Nu blijken die delen echter één afzonderlijk geheel te vormen in ons maagdarmstelsel. De functie van dit nieuwe orgaan stelt onderzoekers voorlopig nog voor een raadsel.

Organen

Het mesenterium is eigenlijk een dubbele plooi van het buikvlies dat onze buikholte bekleedt. Het hecht onze darmen vast aan de binnenkant van onze onderbuik en houdt alles op zijn plaats. Leonardo Da Vinci beschreef al in 1508 dit mesenterium voor het eerst. Daarna is het eeuwenlang genegeerd omdat het als onbeduidend werd beschouwd. Tot de Ier Calvin Coffey bovengenoemde belangrijke ontdekking deed en het mesenterium tot orgaan promoveerde.

Een orgaan is een onderdeel in je lichaam met een specifieke functie. Een groep organen die samenwerken ten behoeve van het lichaam of organisme noemen we een orgaanstelsel. Ons lichaam heeft er 11 (en misschien wel 12): het ademhalingsstelsel, het bloedvatenstelsel, het spijsverteringsstelsel of spijsverteringskanaal (maagdarmkanaal), het zenuwstelsel, het voortplantingsstelsel, het skelet, de huid, het lymfesysteem, de spieren, het hormoonstelsel en het urinestelsel.

Wellicht vormt de fascia een twaalfde orgaanstelstel.

Het nieuwe orgaan, het mesenterium, maakte dus tot 2017 deel uit van het orgaanstelsel van de spijsvertering.  Sinds 2017 is het een zelfstandig orgaan.

Deze ontdekking gaf ons te denken. Zou dit het dantian kunnen zijn? Wat is hierover te vinden in de literatuur van ‘onze’ Tai Chi en Qigong? Reden voor mij om er onze vele naslagwerken eens op uit te pluizen. Dat bleken er meer te zijn dan ik dacht. Ik heb mij nu beperkt tot een drietal vragen:

Waar zit het dantian, wat is het en wat doet het?

Per boek geef ik weer wat de auteur letterlijk hierover heeft gemeld. Het zal de lezer opvallen dat de meningen uiteenlopen en dat sommige auteurs zich beperken tot een vage omschrijving.

Op alle gevonden antwoorden is echter één grote uitzondering: Cheng Man Ch’ing beschrijft het mesenterium overeenkomstig de anatomische beschrijving, zoals Calvin Coffey weergeeft. Om daarmee direct maar te beginnen.

Dertien verhandelingen over T’ai Chi Ch’uan van de hand van Cheng Man Ch’ing, (1985) in 1987 in Nederland uitgegeven, ISBN 90 6350 040 8 (ik vat het kort samen):

In de buik.

Een zakachtige structuur tussen de vliezen van de ingewanden.

Deze dikke zak kan klappen opvangen aangezien de zak ch’í bevat. Wanneer de ch’i steeds meer ophoopt dringt het door tot de vliezen. Deze vliezen zullen dikker zijn dan bij anderen, en daardoor zal de zak klappen kunnen opvangen. Dit gebeurt omdat de ch’i de vliezen bereikt, en niet omdat de zak zelf sterk genoeg is.

Wat zeggen andere auteurs?

In T’ai Chi Ch’uan, het D-H-Z boek van klassieke Chinese gezondheidsgymnastiek, geschreven door Toyo en Petra Kobayashi (uitgegeven 1e druk 1983, 2e 1987, ISBN 90202 5065 5/CP), staat  het volgende:

“Drie vingerbreedte onder de navel. Denken we ons van daar een horizontale, rechte lijn naar de wervelkolom toe. Ongeveer op een derde van deze afstand naar binnen ligt het T’an T’ien-punt.

Is te vergelijken met een batterij die door de geaardheid van de oefening wordt opgeladen. Elke ziekte kan worden uitgebannen wanneer het energiecentrum zozeer is ontwikkeld, dat voortdurend een sterke Ch’i in het lichaam circuleert.”

Handboek Qigong door Kenneth S. Cohen, (1997 in 1998 in Nederland uitgegeven, ISBN 90 6325 557 8), vermeldt:

In de onderbuik, tussen navel en schaambeen.

Een reservoir waarin energie wordt opgeslagen, maar ook een soort pomp die de energie door het lichaam verspreidt. Elixerveld (Dan= veld, Tian=Elixer).

Het is het zwaartepunt en energiecentrum van het lichaam.

Het slaat qi en jing (seksuele energie) op (…) en wordt vergeleken met de wortel van de levensboom.

Tai Chi Chi Kung zonder geheimen door Master Lam Kam Chuen (1999, in 2000 uitgegeven in Nederland, ISBN 90 230 1040 X), vermeldt:

Verbonden met de navel en drie centimeter daaronder, op een derde van de afstand in je lichaam.

Het vormt het reservoir van je chi.

Chi kan je opwekken en verzamelen zodat het reservoir wordt gevuld.

Oefenboek T’ai Chi Ch’uan De innerlijke weg door Emiel Smulders (1991, ISBN 90 202 5242 9) vermeldt:

“De beweging in t’ai chi is totaal en om dit te leren is het noodzakelijk niet alleen op de hersenen te vertrouwen maar ook vanuit je buik de beweging te leren. De Japanners noemen dit “hara” en de Chinezen “dan tien.”

Emiel is zeer summier in zijn beschrijving.

Handboek Tai Chi Chuan door Wong Kiew Kit (1996, in Nederland uitgegeven in 1997, ISBN 90 6325 547 0) bevat de volgende verwijzingen:

Op ongeveer zeven centimeter onder de navel.

Abdominaal energieveld.

De innerlijke kracht wordt hierin opgeslagen. Chi bij dan tian.

Elders staat: “Na het bereiken van het Kleine Universum bouwen zij een parel van energie op bij het lagere dan tian, gewoonlijk bij het guanyuang-energieveld (poort van oorspronkelijke chi)”.

Qigong for Health and Martial arts door Dr. Yang, Wing-Ming (1998, ISBN 978 1 886969 57 4).

A spot in the lower abdomen one and a half inches below the navel.

Field of elixer.

Taijiquan is a martial form of Nei Dan Qigong which builds the energy from the Dan Tian.

Anatomie van TAI CHI door Loretta Wollering (2013, in Nederland uitgegeven 2018, ISBN 978 94 6359 9):           

Een gebied in de onderbuik, onder de navel en de onderrug.

Het is geen bot of orgaan, maar een veld. Ook wel een energieveld met verplaatsbare en onzichtbare grenzen, maar binnen een afgebakend gebied.

Gebied waar je levenskracht - of qi- vandaan komt.

De Chinese Geneeskunde Praktisch toepassen, door Angela Hicks, (2001, in Nederland 2002, ISBN 90 438 0781 8):

Een paar centimeter onder de navel.

De ‘zetel van Jing’.

Wanneer de Tan Tien geactiveerd wordt kan er een trilling op die plek voelbaar zijn, en kan het er warmer worden. De kwaliteit van onze Jing kan je verbeteren door de Tan Tien te activeren. Versterking van het qi-veld (zodat infecties kunnen worden afgewend).

De Weg van Taijiquan//Taijiquan Dao, door Wim Weel (uitgegeven door Albeweging in 2000, ISBN 90 74479 04 3)

Bevindt zich in je buik, ca. drie vingerdiktes onder de navel en drie vingerdiktes naar binnen, als je stil op je rug ligt..

Het is HET energiecentrum van je lichaam. Om eenheid te kunnen maken dien je een centrum te hebben van waaruit je de lichaamsbewegingen kunt sturen. Gravitatiecentrum).

Het verzamelt tijdens het uitademen de verrijkte voorgeboortelijke qi.

Qigong Gezond en fit door vloeiend bewegen door Michelle Schwarze (1995 in Nederland 1996, ISBN 90 6378 337 X).  Schwarze heeft het over het Dantiaan:

De voorste Dantiaan rond de navelstreek, de middelste Dantiaan ligt een paar centimeter diep in het lichaam, iets onder de voorste Dantiaan. De onderste Dantiaan ligt ongeveer 3 duimbreedten onder de navel.

Een opslagplaats of verzamelpunt voor qi.

Het middelpunt van onze verbeeldingskracht en alle beweging.

Bevordert de omzetting en opname van de qi.

Qi Gong voor beginners door Steven Kuei en Stephen Comee(1993, in Nederland 1996, ISBN 978 90 6030 557 7):

In de onderbuik.

De grootste opslagplaats van qi.

De opgeslagen qi kan later met behulp van de martiale kunsten worden aangesproken, wat de slagvaardigheid sterk bevordert.

Tai Chi Chuan 24 & 48 oefeningen door Meester Liang Shou-Yu & Wu Wen-Ching (1993 in Nederland 1998, ISBN 906057 627 6)

In het gebied van het middel.

De buikholte (laagste dantian) , een eindje onder de navel.

Een veld van ‘elixer’, dat slaat op het gebied binnen de buik, rond het middelpunt van de zwaartekracht die qi kan opwekken en opslaan.

Tijdens (ademhalings-)oefeningen ontwikkel je qi in je dantian om je lichaam te voeden.

De innerlijke structuur van Tai Chi, door Mantak Chia en Juan Li, (1996) in Nederland 1998, ISBN 90 230 097 3:

In het buikgebied, ongeveer drie vingers onder de navel en meer naar het midden van je lichaam.

Een oceaan van Chi en vormt de basis van ons hele energetische systeem.

Als de oceaan vol is stroomt deze over in de twaalf gewone meridianen.

Alle bewegingen in Tai Chi beginnen in de Tan Tien

The Qigong Bible door Katherine Allen, 2017 in GB, ISBN 978 1 88181 462 9.

The lower Dantian located approximately two fingers’ width below and behind the navel at your physical centre of gravity.

This Dantian is used as a focal point in Qigong practice and in martial arts.

The lower Dantian is your main energy reservoir and place of physical strength, stamina and stability. It is also the core of your “gut feelings” wich cannot be explained by logic but wich we learn to trust as we become more connected to this energy centre.

The Secret Teachings of The Tao Te Ching door Mantak Chia and Tao Huang, 2002, ISBN 978 0 89281 191 5

Located behind and below the navel-  in the triangle between the navel, “the kidney center point” (in the spine between the second and third lumbar, als called the  “gate of life”), and the sexual center. For men, the sexual center is the prostate gland (klier) and for women it lies in the top of the cervix (baarmoederhals) between the ovaries (eierstokken)

Center of physical body and of physical strength. Medicin or elixer field

Contains healing power of Chi, Navel center, Cauldron: refers to the function of the lower Tan Tien as the center of internal alchemy that transforms energy.

Serves as the source of the life force or vital force.

Chi pressure in the lower Tan Tien roots our body and mind.

Tai Chi Chuan and the CODE of LIFE door Graham Horwood, 2002, ISBN 978 1 84819 001 6

In de introductie:

Tan Tien is situated at the navel.

“Field of cinnabar”, the storage area of chi, where it is converted into spirit by the proper application of Taoist alchemy. Sea of chi, reservoir for internal energy.

Is responsible for thought and mental centering. Storage area for surplus chi, wich can be retained to improve health and martial expertise, as well as presenting an initial psychic center for Taoist meditation.

The Book of Do-IN Exercise for physical and Spiritual Development door Michio Kushi, 1979, ISBN 0 87040 382 6

Tan-Den or Hara, the center of the Abdomen. The most inner depths of the abdominal region.

Ocean of Electromagnetic Force.

Harmonizes the entire metabolism of the body.

The Power of Internal Martial Arts and Chi door Bruce Frantzis, 1998, modified 2007, ISBN 978 1 58394 190 4

Located below the navel in the center of the body.

Primary center in the human body where chi collects, disperses and recirculates. The Tantien govern the energetic anatomy of a person.

Primarily responsible for the health of the physical body.  It is the only energy center where all the energy channels that effect the physical body intersect.

Conclusie:

De locaties van dantian en mesenterium komen overeen, ook al zijn sommige auteurs daar bij hun plaatsbepaling van de dantian nogal vaag over.

In de omschrijvingen wat het dantian doet heb ik me beperkt tot wat de auteur hierover in essentie heeft vermeld. Sommigen wijden uit over qi, qi-stromen (energie, etc), anderen uiten meer een vermoeden of praten anderen na.

Op de vraag wat het is blijken de meningen en zienswijzen veel van elkaar gekopieerd, maar niet overeen te komen met wat hierboven uit het onderzoek blijkt.

Dat er iets belangrijks en bijzonders gebeurt in de buikholte daar is iedereen het wel over eens.

Wat het precies is, is voor de meeste westerse stervelingen nog een groot raadsel.

Wat het doet en op welke wijze dat invloed  heeft op lichaam (en geest) wordt in het algemeen uitgebreid beschreven: het betreft qi, energie, kracht, meridianen, blokkades, centrum, vul maar in.

Voor wie geen idee heeft wat qi is, Sifu Walter Toch heeft een filmpje op you tube waarin hij Qi energy  demonstreert.  Zie https://www.youtube.com/watch?v=mGQ3aDgBxts 

Naar mijn mening is het mesenterium inderdaad het dantian. 

Ik vermoed dat het mesenterium met de fascia veel belangrijker voor onze gezondheid en welbevinden zijn dan we denken. En misschien moet Calvin Coffey de Dertien verhandelingen over T’ai Chi Ch’uan maar eens lezen.

Ambro  zal het belang en de betekenis van de fascia in een afzonderlijk artikel duiden.

Mantak Chia en Juan Li vestigden in hun boek “De innerlijke structuur van Tai Chi”  ook de aandacht op de fascia.

Wie meer over het mesenterium wil weten: google even op ‘mesenterium nieuw orgaan’.

Elders op de website kan je onder de titel literatuur wat uitgebreidere boekbesprekingen vinden.

Deel deze pagina